Důležité informace

Pravidelná servisní okna

Informace o pravidelných výpadcích naleznete v rozpisu servisních oken.


Upozornění na nedostupnost informačních systémů SFŽP ČR

Z důvodů přepojování na nové rozvaděče el. energie budou ve dnech 21. 07. 2017 od cca 17:00 do 23. 7. 2017 cca 15:00 hod. nedostupné všechny informační systémy SFŽP ČR.

Za případné potíže se všem omlouváme


Upozornění na pravidelnou údržbu služeb informačních systémů SFŽP ČR

Z technických důvodů bude ve dnech 5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 29. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2017 od 16:00 do cca 24:00 probíhat pravidelná údržba. Během této doby bude docházet k postupné nedostupnosti všech aplikací a informačních systémů SFŽP ČR a elektronické pošty.

Za případné potíže se všem omlouváme OIT